Aktueel

Nieuwsbrief 17 (dec 2018)

is uit! Kijk snel bij de

nieuwsbrieven

 

Projecten


De projecten die door Stichting Endelea worden ondersteund, bevinden zich in zuidwest Tanzania, het district Ludewa en Njombe en in het noorden van Tanzania in de regio Moshi.

Alle projecten zijn kleinschalig, omdat we daardoor rechtstreeks contact hebben met de ontvangers. Onze aandacht gaat vooral naar de gewoonlijk kanslozen onder de armen. Daarnaast proberen we zo veel mogelijk bij lopende projecten en initiatieven van de plaatselijke bevolking aan te sluiten. Onze steun is primair gericht op projecten met betrekking tot volkgezondheid en onderwijs. We beschouwen het opleiden van jongeren als één van de pijlers voor ontwikkeling. Daarom heeft dat ook onze speciale aandacht.
 

 

Samenwerking

 

In Tanzania werken we samen met SHIPO (Southern Highlands Participatory Organisation). SHIPO is opgericht door Ester Mgina-van Vugt, een Nederlandse vrouw afkomstig uit Putten. SHIPO beheert kleinschalige gezondheids- en waterprojecten.

Bij de Maasai werken we samen met Ole Kuney. Hij is arts en chief van de Maasai rondom Momeuti bij Moshi. Jan van Dijk werkte soms in zijn kleine ziekenhuis.

  

Projecten

Ondersteuning studenten (Lupingu)

Ondersteuning OVC-Gelsing project (Ngalanga)

Ondersteuning scholieren (Njombe)

Opleiding verpleegkundigen St John’s Hospital (Lugarawa)

Groenten en fruit kindertehuis (Uwemba)

Ondersteuning weeshuis voor kinderen en gehandicapte volwassenen (Lugarawa)

Opleiding leerlingen aan de ambachtschool (Lugarawa)

Ondersteuning Lugarawa Development Foundation (Lugarawa) 

Ondersteuning kleine kliniek Maasai (Momeuti)

Ondersteuning ambachtschool voor de Maasai (Momeuti)

 

Aanvulling medische equipment bij vijf dispensaries

Bouw dispensary (Ihalula)

Nieuwbouw laboratorium en bibliotheek (Lugarawa)

Inrichting dispensary (Ihalula)

Zonnepanelen en accu's voor dispensary (Ihalula)

Fietsen voor onderwijzers Maasaischool (Momeuti)

Onderhoud St. John's Hospital (Lugarawa)

Toiletten lagere school (Miva)

Cement voor de slaapzaal van aanstaande moeders (Miva)

Zonnepanelen voor dispensary (Utelewe)

Zonnepanelen voor dispensaries (diverse plaatsen)

Boeken voor bibliotheek ziekenhuis in Webuye (Kenia)

Bouw van een school (Itowo)

Microscopen voor de laboratoriumopleiding (Lugarawa)

Maalmachine voor mais voor nursing school (Lugarawa)

Waterputten en latrines (regio Lugarawa)

Administrateur fysiotherapieschool (Njombe)

 

Projecten

Opleiding studenten (Lupingu)

Budget: 1.850-2.000 euro per jaar

Looptijd: 2016 - 2020

 

In Lupingu, een klein dorpje niet ver van Lugarawa, ondersteunen we drie studenten, onder andere Evaristo met zijn IT-opleiding. Dit project wordt gefinancierd door een donor.
 

Terug naar overzicht projecten

 

Ondersteuning OVC-Gelsing project (Ngalanga)

Budget: 6.700 - 7.150 euro per jaar

Looptijd: 2015 - 2018In Ngalanga, een afgelegen gebied 80 km van Njombe, is er een toename van AIDS/HIV-patiënten. Ook het aantal wezen neemt toe. In 2007 waren er 32 wezen, in 2014 meer dan 100. Het doel van dit Orphan Vulnerable Children (OVC) project is om psychische hulp te bieden aan de wezen en hun opvoeders. Dat is soms familie, soms zijn dat andere mensen uit het eigen dorp. Deze pleegouders worden gecoached door een medewerker van SHIPO die daarvoor is opgeleid. Daarnaast wordt een avocado-project opgezet. De families wordt geleerd om avocado's te telen. Deze vruchten zijn goed verkoopbaar. Ook het houden en verzorgen van kippen en varkens wordt gecoacht. Dit om later financieel zelfstandiger te zijn en minder afhankelijk van externe geldschieters. Dit project draagt de naam van wijlen mevrouw Gelsing. Zij heeft ons in 2013 gesteund met een fors legaat.
 

 Terug naar overzicht projecten

Ondersteuning scholieren (Njombe)

Budget: 5.000 - 6.150 euro per jaar

Looptijd: 2012 - 2019

 

Niet alle scholieren hebben in Tanzania de kans om verder te leren na de lagere school. Soms zijn ouders weggevallen door HIV/AIDS en kunnen families van deze wezen schoolgeld en boeken niet opbrengen. Dat betekent dat die families de spiraal van armoede niet kunnen doorbreken. SHIPO probeert deze arme families met wezen de kans te geven dit te veranderen door de kinderen de gelegenheid te bieden onderwijs te volgen. Zij hebben dan betere kansen om een baan te vinden en zodoende uit hun uitzichtloze bestaan te komen. Stichting Endelea ondersteunt 28 scholieren door het schoolgeld en boeken te betalen met 225 euro per jaar per leerling.

 

Terug naar overzicht projecten

Opleiding verpleegkundigen St John’s Hospital (Lugarawa)

Budget: 3.000 à 6.000 euro per jaar

Looptijd: 2005 - 2019

Het St John’s Hospital in Lugarawa ligt in het bergachtige zuidwesten van Tanzania in een afgelegen gebied. Het is het enige ziekenhuis in de wijde omtrek. Wel zijn er enkele kleine, eenvoudige dependances (dispensery geheten) in de omgeving, maar met zeer weinig tot geen medische faciliteiten. Mensen reizen soms meer dan 100 kilometer (te voet, liftend achterop een truck of met het openbaar vervoer als men geld heeft) om naar het ziekenhuis te komen, soms voor slechts een kleine medische ingreep. Maar ze kunnen nergens anders terecht.

Het basisproject van Stichting Endelea is de financiering van de opleiding van wezen tot verpleegkundigen in een ziekenhuis. Jongeren zonder ouders kunnen moeilijk een opleiding volgen vanwege het ontbreken van financiële middelen. Hun opleiding verplicht hen wel om daarna nog minimaal drie jaar in dit gebied te blijven werken. Dit om in dit afgelegen gebied leegloop van gediplomeerden te helpen voorkomen. In St John's Hospital heeft Jan van Dijk enige jaren gewerkt. De school telt zo'n 160 studenten.

Stichting Endelea financiert voor zes wezen de opleiding. We zijn met de school een langdurig contract aangegaan om de studiefinanciering te garanderen. Soms hebben we te weinig zicht op goede besteding van ons geld en op resultaten. We hebben daarom sinds medio 2010 zeer strikte regels gesteld. Zo houden de studenten meer rechtstreeks contact met ons. De directeur moet zijn toestemming geven aan iemand om een opleiding te volgen. Wij kunnen hem er persoonlijk op aanspreken indien er uitval is of slechte resultaten worden geboekt. Hopelijk dragen deze maatregelen er aan bij dat meer studenten de opleiding afronden.


Terug naar overzicht projecten

Groenten en fruit kindertehuis (Uwemba)

Budget: 1.500 - 2.000 euro per jaar

Looptijd: 2005 - 2017

 

Een kindertehuis met AIDS-wezen voorzien we van groenten en fruit. Het eten van groenten en fruit is in Tanzania over het algemeen een sluitpost, waar weinig aandacht aan wordt besteed. Maar zoals wij weten leggen groenten en fruit de basis voor een goede weerstand, vandaar dat Stichting Endelea hiervoor gekozen heeft.  

 

Terug naar overzicht projecten

 

 

Ondersteuning weeshuis voor kinderen en werkplaats gehandicapte volwassenen (Lugarawa)

Budget: 3.000 euro per jaar

Looptijd: 2011 - 2018

 

Het kindertehuis met vooral AIDS-wezen in Lugarawa is ondanks de matige prognose voor de kinderen een pareltje van gemoedelijkheid. Met de kinderen wordt liefdevol omgegaan, zodat de pijn zoveel mogelijk verzacht wordt.

Ook gehandicapte volwassenen hebben een plaats in deze gemeenschap. Ze maken kettingen, lappen en schoenen op en probeerden die te verkopen. Eigenlijk een sociale werkplaats zoals wij in ons land kennen. Beide staat onder leiding van Father Jordan, een energieke Tanzaniaan. Hij is pastoor in de parochie.

Stichting Endelea draagt bij om voeding en kleding voor de kleine kinderen te kunnen kopen en om materialen voor de werkplaats te kopen.

 

Terug naar overzicht projecten

 

 

Opleiding leerlingen aan de ambachtschool (Lugarawa)

 

Budget: 1.800 - 3.000 euro per jaar

Looptijd:  2011 - 2019

 

Ook in Lugarawa is de community gestart met een ambachtschool. Leerlingen worden opgeleid tot timmerman, metselaar, schilder en kleermaker in een driejarige cursus. Arme ouders zijn niet in staat om het schoolgeld van 253 euro te betalen. Om enkele kinderen toch een kans te geven een opleiding te volgen, ondersteunen wij tien jongens en meisjes financieel. Deze leerlingen zullen in de toekomst de ruggengraat van het land worden, zij staan aan de basis van de opbouw. 

 

Terug naar overzicht projecten

 


Ondersteuning Lugarawa Development Foundation

Budget: 1.500 - 6.200 per jaar

Looptijd: 2009 - 2019

 

De Lugarawa Development Foundation (LDF) biedt sociale ondersteuning aan HIV/AIDS-patiënten en geeft voorlichting en informatie over HIV en AIDS. Tevens zorgt de LDF er voor dat kwetsbare weeskinderen een opleiding krijgen. De LDF betaalt voor leerlingen op middelbare scholen schoolgeld, uniform, overige kleding en studieartikelen. Ook regelen zij dat studenten een opleiding volgen tot verpleegkundige, laborant of fysiotherapeut. De LDF werkt in zes kleine dorpjes rondom Lugarawa met een bevolking van 20.000 mensen.

 

We ondersteunen dertien studenten in hun opleiding tot verpleegkundige, onderwijzer of ambachtsman.

Indien u als donor een grotere gift wilt geven of een (universitaire) student zou willen 'adopteren', dan kunt u dat  kenbaar maken bij het bestuur van Stichting Endelea.


Terug naar overzicht projecten

 

Ondersteuning kleine kliniek Maasai (Momeuti)

Budget: 1.500 - 3.000 euro per jaar

Looptijd:  2006 - 2019

 

Momeuti is een kleine, afgelegen plaats in Maasailand, het noorden van Tanzania. De Maasia zijn arm en er is eigenlijk gebrek aan alles: aan water, aan basisvoorzieningen en (toekomst)mogelijkheden. Ole Kuney, arts en chief, werkt daar in een kleine kliniek. De praktijkspullen van Jan van Dijk zijn na zijn pensionering naar deze kliniek gegaan. Ook de Stichting Kilimanjaro ondersteunt hem om de medische mogelijkheden te verruimen. Om de basis medische zorg te verzekeren, ondersteunen wij dit project met een continue bescheiden bijdrage.

In onze nieuwsbrief van mei 2008 is het een en ander over de Maasai beschreven.

 

Terug naar overzicht projecten

 

Ondersteuning van ambachtschool voor de Maasai (Momeuti)

Budget: 2.100  - 4.000 euro per jaar

Looptijd : 2010 - 2019

 

De Maasai kinderen worden opgevoed en opgeleid in hun eigen omgeving. Op die manier kunnen zij hun  cultuur en traditie op een goede manier bewaren. Bovendien, als eigen ambachtslieden projecten uitvoeren, dan blijven de inkomsten (hun loon) ook in deze gemeenschap. Geld waarmee nieuwe dingen onwikkeld kunnen worden. De school is klaar. De toiletgebouwen staan er..... nu de inrichting nog.    

Stichting Endelea helpt mee met de inrichting van de school, het aanschaffen van instrumenten,  gereedschappen en leerartikelen. Bovendien dragen we bij aan het schoolgeld van een aantal leerlingen.  

Indien dit project u aanspreekt dan kunt u uw bijdrage natuurlijk specifiek voor dit project bestemmen.  

Terug naar overzicht projecten                                      

 

Aanvullen medische equipment bij vijf dispensaries

Budget: 10.000 euro

Looptijd: 2016


Tijdens onze reis in 2014 bleek dat veel dispensaries te weinig medische materialen hadden. Eenmalig ondersteunen we de dispensaries in Igodivaha, Igola, Njelela, Ngalanga en Miva. Zij kunnen hun medisch equipment aanvullen, onder andere bloeddrukmeters, verloskundige instrumenten, accu's, bedden en beddengoed en koelkasten. Koelkasten zijn nodig om vaccins goed te kunnen bewaren.

 Terug naar overzicht projecten

 

Fietsen voor onderwijzers Maasaischool (Momeuti)

Budget: 1.000 euro

Looptijd: 2009

Momeuti is een kleine plaats in Maasailand, afgelegen op de steppevlakte. De dorpsgemeenschap heeft een eigen school gebouwd, maar de locatie is voor onderwijzers niet aantrekkelijk vanwege de moeilijke bereikbaarheid. Lopen naar de dichtstbijzijnde bus halte kost namelijk vijf uur. Door ze een fiets te geven, wordt dit tot twee uur teruggebracht, dus is het aantrekkelijker voor onderwijzers om te komen werken.

Door eenmalig fietsen te schenken hebben we dit probleem kunnen aanpakken. De fietsen blijven wel in bezit van de school en het onderhoud gebeurt in overleg.


Terug naar overzicht projecten

 

Nieuwbouw laboratorium en bibliotheek (Lugarawa)

Budget: 10.000 euro

Looptijd: 2014 - 2015

 

We waren in juni 2014 in Lugarawa en troffen daar een deels afgebouwd laboratorium en bibliotheek aan. De bouw was gestaakt, het geld was op. Het eerste deel had het ziekenhuis zelf gefinancierd (40.000 euro), in de hoop dat er meer geld beschikbaar zou komen. Dat was niet zo dus de bouw was gestaakt. Wij hebben besloten een bijdrage van 10.000 euro te doen om de bouw voort te zetten en het project niet te laten stranden. 

 Terug naar overzicht projecten

 

Bouw dispensary (Ihalula)

Budget: 25.500 euro

Looptijd: 2010-2011

 

We doen dit project samen met twee middelbare scholen in Nederland, het Cambium College in Zaltbommel en het St Laurens College in Rotterdam. Zij brengen samen 12.300 euro in. Dankzij een speciale gift voor dit project van 10.000 euro van de Stichting Wijjocha konden wij ook onze medewerking verlenen. Stichting Endelea schenkt in totaal 13.200 euro.

Het project is ontstaan vanuit de gedeelde behoefte om bij te dragen aan de armoedebestrijding en tegelijkertijd bewustwording te creëren onder de Nederlandse scholieren.

Ihalula is een kleine rurale gemeenschap (3100 inwoners) in het Njombe-district. Op het land verbouwen ze voornamelijk aardappelen, mais , tarwe en erwten voor eigen consumptie. Het overschot wordt verkocht en is de belangrijkste bron van inkomsten. Sommige inwoners hebben een koe. De mensen wonen in kleine huisjes met rieten of golfplaten daken. De economische situatie is vrij slecht en de mensen moeten hard werken om te overleven. De inwoners ondervinden grote problemen door malaria, HIV/AIDS en luchtweginfecties. Naast diarree en buikklachten zijn dit de meest voorkomende ziekten. Helaas is de kennis over ziekten en hygiene beperkt.

De inwoners van Ihalula hebben de bouw van een dispensary als een van hun prioriteiten benoemd. Ze zijn zeer gemotiveerd, maar het ontbreekt hen aan middelen om zelfstandig een dispensary te bouwen. Ze dragen zelf bij door o.a. het leveren van ongeschoolde arbeid, het verzamelen van materialen en het sjouwen van stenen.

Het project wordt plaatselijk begeleid door Connect International uit Leiden en uitgevoerd door onze lokale partnerorganisatie SHIPO.

 

 

Terug naar overzicht projecten

 

Inrichting dispensary (Ihalula)

Budget: 7.500 euro

Looptijd: 2011 - 2012

 

De bouw van de dispensary in Ihalula is duurder uitgevallen dan vooraf begroot. Het gebouw is klaar, maar inrichten lukte dus niet meer. Omdat de vrees bestond dat in zulke gevallen een leeg gebouw gebruikt gaat worden voor bijvoorbeeld overdekte stalling van schapen en koeien, heeft het bestuur besloten onmiddelijk 2.500 euro beschikbaar te stellen voor de inrichting. Tevens heeft de stichting Wijjochia de benodigde overige 5.000 euro geschonken. Het project is nu afgerond.

 

Terug naar overzicht projecten

 

Zonnepanelen en accu's voor dispensary (Ihalula)

Budget: 2.625 euro

Looptijd: 2013

 

Er staat een prachtige dispensary in Ihalula. Alleen 's nachts, als het donker is, wordt er vrij primitief gewerkt. Met de ingebruikname van de zonnepanelen kunnen de mensen uit deze dorpsgemeenschap nog beter geholpen worden. Bovendien kunnen vaccins en medicijnen beter bewaard blijven (gekoeld). Ook kunnen de mobiele telefoons van de behandelaars 's nachts opgeladen worden, zodat het bereik in dit afgelegen gebied verbeterd is.

 Terug naar overzicht projecten

 


Onderhoud St. John's Hospital (Lugarawa)

Budget: 1.000 euro

Looptijd: 2009

 

Voor iets eenvoudigs als onderhoud zijn vaak geen middelen beschikbaar. Maar wij vinden onderhoud een belangrijke basis zodat het ziekenhuis zijn werk kan doen. Daarom kan het ziekenhuis aanspraak maken op financiering vanuit Stichting Endelea. Zo is het buitenwerk in 2006 geschilderd en is bij een kleine dispensary het plafond gerepareerd.Terug naar overzicht projectenToiletten lagere school (Miva)

Budget: 2.000 euro

Looptijd: 2008

Bij een lagere school met 300 leerlingen zijn nieuwe klaslokalen gebouwd. Maar er bleek geen geld te zijn gereserveerd voor toiletten. Het geld was gewoonweg op en toiletten hebben dan niet de eerste prioriteit. Met het financieren van een apart, klein toiletgebouw konden we de hygiëne waarborgen, zodat een potentiële besmettingsbron voor ziekten voorkomen kon worden.

 

Terug naar overzicht projecten

 

Cement voor slaapzaal van aanstaande moeders (Miva)

Budget:  350 euro

Looptijd: 2010

 

In Miva hebben we de bevolking geholpen bij de bouw van een slaapzaal voor aanstaande moeders.Tijdens ons bezoek waren ze bezig met het leggen van een fundering. Echter, dit gebeurde op een 'native' wijze: stenen stapelen en aansmeren met leem en modder. Het fundament is op deze wijze zeer gevoelig voor vocht en regenwater en de levensduur beperkt. Met een relatief klein bedrag hebben we cement gekocht...en blijft het gebouw nu tientallen jaren goed en  stevig staan.

Terug naar overzicht projectenZonnepanelen voor dispensary (Utelewe)

Budget: 2.400 euro

Looptijd: 2008

In Utelewe is geen elektriciteit. Bevallingen in de avond en nacht waren ingewikkeld en moeilijk. Stichting Endelea zorgde voor financiering van zonnepanelen.

 

 Terug naar overzicht projecten

 

 

Zonnepanelen voor dispensaries (diverse plaatsen)

Budget: 3.500 euro

Looptijd: 2007-2009

 

Op het platteland is er geen elektriciteit. 's Nachts is het moeilijk werken in een dispensary  zonder adequaat licht. Bevallingen met bloedingen zijn rampzalig voor de patiënte. Om deze basisvoorziening te bevorderen hebben wij tot nu toe zes kleine klinieken van zonnepanelen voorzien. Bijkomend voordeel is dat de vaccins en medicijnen gekoeld, dus beter bewaard kunnen worden. Het zijn eenvoudige projecten; zonnepanelen kosten circa 600 à 1.000 euro per stuk.

Tot nu toe zijn zonnepanelen geplaatst in Miva, Njelela, Imalinyi, Uhekule, en Igodivaha.

 

Terug naar overzicht projecten


Boeken voor bibliotheek ziekenhuis in Webuye (Kenia)
Budget: 1.000 euro

Looptijd: 2006

 

De bibliotheek van het ziekenhuis in Webuye kreeg in 2006 een financiële injectie om een aantal belangrijke medische boeken te kopen bestemd voor de opleiding van artsen.

Terug naar overzicht projectenBouw van een school (Itowo)
Budget: 21.000 euro

Looptijd: 2007-2009

 

In een afgelegen gebied ten noordwesten van Njombe wordt een dorpsgemeenschap in de regentijd in tweeën gesplitst door een wilde en gevaarlijke rivier. Kinderen worden dan thuisgehouden en gaan dus niet naar school. Het water in de rivier is dan gewoonweg te onstuimig. Daarom hebben we een school bij het dorp laten bouwen.

Ook hebben we de aanschaf van meubilair betaald en hebben we een begin gemaakt door de salarissen van onderwijzers deels te financieren. De gemeenschap heeft zelf zo'n 9.000 euro bijgedragen in de vorm van arbeid. Ze hebben het zand en de stenen uit de rivier de berg opgesjouwd. Totale bouwkosten 30.000 euro.

Dit project is ter plaatse begeleid door SHIPO, onze lokale partnerorganisatie.

Een grote sponsor heeft dit gehele project gefinancierd.

 

Terug naar overzicht projecten

 

Microscopen voor de laboratoriumopleiding (Lugarawa)

Budget: 3.300 euro

Looptijd: 2008

 

Aan het ziekenhuis in Lugarawa is een opleiding tot laborant verbonden. Om de studenten goed te trainen hebben we twee teaching microscopen geschonken.

Terug naar overzicht projecten

 

 

Maalmachine voor mais voor nursing school (Lugarawa)

Budget: 1.200 euro

Looptijd: 2008

 

In Tanzania moet iedere school zelf zorgen voor eigen voeding. Zij bewerken dus velden met b.v. mais, dat gemalen moet worden. Dat is een dure aangelegenheid. Door nu zelf mais te malen met een machine wordt veel geld bespaard.

 

Terug naar overzicht projecten

 

 

Waterputten en latrines (regio Lugarawa)

Budget: 1.000 euro

Looptijd: 2009

 

Dankzij een actie van de zwem- en waterpoloclub Thetis in Gendt kunnen we een bedrag besteden aan sanitaire voorzieningen in de regio rondom Lugarawa.

 

Terug naar overzicht projecten

 

 

Salaris administrateur fysiotherapieschool (Njombe)

Budget: 3.000 euro, afbouwend tot 1.000 euro in 2011

Looptijd: 2009-2011 

 

In Njombe wordt een school en een fysiotherapeutisch behandelcentrum gebouwd. Ten gevolge van polio en verkeerd behandelde fracturen en brandwonden hebben veel kinderen contracturen en dus problemen met lopen en bewegen. Hier wordt hen geleerd zelf te oefenen. Ze worden voorzien van hulpmiddelen. Om dit alles te regelen en goed op te zetten betaalt Stichting Endelea twee jaar lang (deels) het salaris van de administrateur van de school en het centrum. In 2011 bouwen we het salaris af.

 

Terug naar overzicht projecten

Contact Informatie

Stichting Endelea

Witsenburgselaan 24
6524 TJ Nijmegen
T: 024-323 00 98
E: stichtingendelea@gmail.com


 

Downloads

Klik hier om onze nieuwsbrieven en folder te downloaden.