Aktueel

Nieuwsbrief 17 (dec 2018)

is uit! Kijk snel bij de

nieuwsbrieven

Uw gift

U kunt onze projecten niet meer ondersteunen omdat Stichting Endelea per 30 november 2018 is opgeheven.


U kunt u aanmelden voor onze nieuwsbrief via het volgende mailadres: stichtingendelea@gmail.com. Zo blijft u op de hoogte van de activiteiten en projecten van Stichting Endelea.Uw gift of schenking is fiscaal aftrekbaar!

De Stichting Endelea wordt aangemerkt als een ANBI.  ANBI
ANBI staat voor 'Algemeen Nut Beogende Instelling'.

Dat betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.
Periodieke giften zijn 100% aftrekbaar mits u
een verklaring hebt van Stichting Endelea. 

 

Nieuwe ANBI regels per 2014

  • Naam: Stichting Endelea
  • RSIN/fiscaal nummer: 817749500
  • Post- en bezoekadres: Witsenburgselaan 24, 6524TJ Nijmegen. Tel. 024-3230098, e-mail stichtingendelea@gmail.com.
  • Doel en beleid van de stichting: de Stichting Endelea heeft ten doel het bevorderen en ondersteunen van kleinschalige projecten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs in het zuidwesten en noordoosten van Tanzania. Met name in Njombe regio en Moshi regio. Vooral studiefinanciering van leerlingen, studenten en het ondersteunen van opleidingen behoren tot onze speerpunten. Daarnaast financieren we de bouw van kleine dispensaries. We houden contact met de ontvangers. Dorpsgemeenschappen zijn zelf verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het project en dragen hun steentje bij door een eigen bijdrage in de vorm van hand- en spandiensten. Vooral de meerjarige financiering van deze projecten is verzekerd. Feedback van de voortgang van de projecten vinden we belangrijk.
  • Functies bestuurders: voorzitter: de heer J.A.M. van Dijk; secretaris: mevrouw W.J.M. Spaan; penningmeester: de heer P.H.A. Cobussen; bestuurdslid: de heer C.A.H. Verhagen; bestuurslid: mevrouw E.C.M. van Dijk - van Schevikhoven.
  • Beloningsbeleid: de stichting maakt geen kosten. De arbeidsinzet van het bestuur wordt niet gehonoreerd; mogelijke onkosten worden geschonken aan de stichting. De stichting heeft geen personeel.
  • Een actueel verslag van onze werkzaamheden en activiteiten vindt u op deze website onder projecten en in de nieuwsbrieven.
  • Een financiële verantwoording vindt u in de nieuwsbrieven. Eventuele inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de penningmeester, de heer P.H.A. Cobussen. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer van de stichting. Hier vindt u het financiële overzicht van 2018:

 

Inkomsten 2018 ................................................ 9.702 euro

Uitgaven 2018.................................................  37.200 euro

Uitgaven 2019 ................................................  30.000 euro*

Saldo bank en kas per 11 januari 2019........................ 0 euro

 

* In oktober 2018 zijn de uitgaven voor 2019 gedaan.
 
 

Contact Informatie

Stichting Endelea

Witsenburgselaan 24
6524 TJ Nijmegen
T: 024-323 00 98
E: stichtingendelea@gmail.com


 

Downloads

Klik hier om onze nieuwsbrieven en folder te downloaden.